Sógorság-komaság 3. Lemondott a főszerkesztő, a kijáróember sógora, de a cenzorgyár tovább zakatol

Van következménye annak, hogy megírtam: a magyar kormány 1,45 milliárd forintos támogatása családi és pártérdek alapján jutott egyetlen erdélyi magyar szervezethez: az Erdélyi Médiatér Egyesülethez. Lemondott Papp Attila Zsolt, az egyesület által működtetett Főtér.ro éléről. Papp Attila Zsolt Demeter Szilárd sógora. Utóbbi a magyar kormány lobbistájaként, Tőkés László sajtósaként ismert, és ugyancsak ő az 1,4 milliárd forinttal támogatott Előretolt Helyőrség irodalmi mellékletének főszerkesztője: így családi érdekeltségbe a tavalyi év végén 2,85 milliárd forint került.
A lemondással azonban az átláthatóság feltételei nem teljesülnek. A főszerkesztést Papp Attila Zsolttól Fall Sándor veszi át, az Erdélyi Magyar Néppárt (a Tőkés párt) korábbi sajtósa veszi át. Az Erdélyi Médiatér elnöke pedig Tőkés László fotósa. Ez is igazolja azt, amit Demeter Szilárd korábban nyilatkozott: azért az Erdélyi Médiatér Egyesület az 1,45 milliárd forint kedvezményezettje, hogy sem az RMDSZ, sem a Magyar Polgári Párt, sem az Erdélyi Református Egyház ne vehessen részt a forráselosztásról és felhasználásról szóló döntésben.
 
Papp Attila Zsolt lemondása fontos jel, van ereje a sajtónak. De ez a lépés messze nem elég, és nem is állhatunk itt meg.
 
- A magyar kormány által biztosított sajtótámogatás közpénz. A támogatás mértékéről való döntés, odaítélése és felhasználása csak transzparensen, szakmai konszenzussal történhet. Ennek mindeddig semmi nyoma.
- A magyar kormány sajtótámogatása nem szolgálhat egy privilegizált csoportot, pártérdeket. A sajtótámogatás a sajtóé: nem egy politikai pártté, nem több politikai pártté, nem az egyházaké, hanem a szakmáé. Amíg a szakmai testületek, érdekvédelmi szervezetek nem garantálják a méltányos, átlátható pályáztatást, addig ez nem sajtótámogatás. Addig ez a politikai korrupció eszköze.
- A magyar kormány erdélyi sajtónak szánt támogatása az erdélyi sajtóé. A teljes erdélyi sajtóé, pártpreferenciáktól, személyes vagy családi kapcsolatoktól függetlenül. Szabad hozzáférést a forrásokhoz a történelmi hagyományokkal, több évtizedes múlttal rendelkező havi-, -heti, és -napi sajtónak, a szórványvidék médiájának, azoknak a kiadványoknak és szerkesztőségeknek, akiknélkül nem lenne erdélyi nyilvánosság.Szabad hozzáférést az egész Erdélyt lefedő, költséges, és kiszolgáltatott helyzetben lévő elektronikus médiának. Azoknak a szerkesztőségeknek, amelyek történelmi értéket , technológiai perspektívát képviselnek. Brassótól Nagybányáig, Temesvártól Szilágyságig rajtuk keresztül jön létre, marad fenn a Transylvanicum. Megengedhetetlen, hogy amíg 1,45 milliárd forint érkezik Erdélybe követhetetlen módon, addig a centenáriumi évben szerkesztőségek zárnak be, lapok, kiadványok szűnnek meg.
- A magyar kormány sajtótámogatása fölött nem gyakorolhat kontrollt egy szűk csoport, baráti társaság, vagy családi hálózat. Az elmúlt évtizedekben már láttuk - a Communitas Alapítványon keresztül - milyen ha erőre kap az erdélyi magyar cenzúra. Most úgy tűnik: a Communitas Alapítványnál is központosítottabb, átláthatatlanabb rendszer jön létre. Cenzorverseny indult, és ezen Erdély - csak veszíthet. Ez méltatlan a magyar közösséghez, méltatlan Erdélyhez.
- Az erdélyi magyar média fölött nem rendelkezhetnek pártfunkcionáriusok, lobbisták, tisztázatlan feladatkörökkel, átláthatatlan hatalommal rendelkező kijáróemberek